Kada je proizvodnja paprike u pitanju, pojava bolesti po tipu bakterija je najčešće teško izlečiva bolest, jer nema registrovanih baktericida koji se mogu primeniti u biljnoj proizvodnji.

BAKTERIOZE  PRETE DA UNIŠTE PAPRIKU

Kada je proizvodnja paprike u pitanju, pojava bolesti po tipu bakterija je najčešće teško izlečiva bolest, jer nema registrovanih baktericida koji se mogu primeniti u biljnoj proizvodnji. Bakterija Xanthomonas campestris rado napada papriku i to naročito onu koja se gaji na otvorenom a posebno se javlja u uslovima kada je puno kiše i visoka vlažnosti […]

BAKTERIOZE  PRETE DA UNIŠTE PAPRIKU Read More »