SUZBIJTE KOROVE U SOJI, SUNCOKRETU I KUKURUZU NA JEDNOSTAVAN NAČIN

SADA JE ODLIČAN MOMENAT ZA TRETMAN VAŠIH USEVA PREPARATIMA KOJI USPEŠNO REŠAVAJU PROBLEM KOROVA Vremenski uslovi nisu bili pogodni za tretman herbicidima u usevima soje, suncokreta i kukuruza ali kako se očekuje period sa padavinama, sada je odličan momenat da se primene herbicidi u sledećim dozama: U usevima SOJE herbicid BASAR u količini 1.4L /ha […]

SUZBIJTE KOROVE U SOJI, SUNCOKRETU I KUKURUZU NA JEDNOSTAVAN NAČIN Read More »