ULJANA REPICA

Jednokratno prihranjivanje vrši se u početnom prolećnom porastu (obično druga i treća dekada februara). Potrebnu količinu azota za prihranjivanje useva moguće je odrediti jedino nakon N-min metode.

ULJANA REPICA Read More »