Problem o kome se ćuti a prisutan je već godinama.

KISELE KIŠE SVE VEĆI PROBLEM

Štete nastale delovanjem kiselih kiša obično nastaju sasvim daleko od stvarnih štetnih izvora. Brojna istraživanja su dokazala štetnost visokih dimnjaka koji ispuštajucći dim visoko u atmosferu prenose problem iz jednog mesta na drugo, a nikako ga ne rešavaju. Te distance mogu biti veoma velike, a kao primer možemo navesti problem Norveške kojoj Velika Britanija zagađuje […]

KISELE KIŠE SVE VEĆI PROBLEM Read More »