VISOKA CENA PAPRIKE

Ove jeseni povrća na pijaci u izobilju ali cene nisu bile nikada više. Ko je uspeo da stavi turšiju i spremi ajvar, spremio je. Ostali mogu o tome samo da maštaju. Ovog leta, koje i nije bilo neko, bilo je kiše više nego što je potrebno. To je za posledicu imalo stvaranje idealnih uslova usled […]

VISOKA CENA PAPRIKE Read More »