Nar ima zanimljivu istoriju koja seže hiljadama godina unazad. Poreklom je iz Persije, gde se smatrao simbolom plodnosti i besmrtnosti

NAR LEKOVITA RIZNICA

Nar ima zanimljivu istoriju koja seže hiljadama godina unazad. Poreklom je iz Persije, gde se smatrao simbolom plodnosti i besmrtnosti. Osim što se koristio u ishrani, nar se često koristio i u medicinske svrhe.  U antičkom Rimu, bio je povezan s bogatstvom i prestižom. Stari Egipćani, su ga koristili u raznim ceremonijama. Sa širenjem trgovine, […]

NAR LEKOVITA RIZNICA Read More »