Breskva

PRIPREMA ZEMLJIŠTA ZA SADNJU VOĆA

PODIZANJE NOVOG VOĆNJAKA Bliži se vreme kada se ozbiljno razmišlja o podizanju novih zasada voća. Pre no što se pristupi rigolovanju, potrebno je da se zemljište prvo očisti od šiblja, višegodišnjih korova, raznih žila i da se obavi ravnjanje terena kako bi se olakšala obrada i sprečilo zadržavanje vode u depresijama. Najštetniji korovi u voćnjacima […]

PRIPREMA ZEMLJIŠTA ZA SADNJU VOĆA Read More »