OPASNA BOLEST KOJA  DUGO HARA POLJIMA KUKURUZA

OSNOVNE MERE U SPREČAVANJU POJAVE CRVENILA Crvenilo kukuruza prenosi cikada latinskog naziva Reptalus panceri koja sisa sokove iz floema kukuruza. Fitoplazma se zadržava u pljuvačnoj žlezdi gde trpi i određenu metamorfozu i postaje infektivna. NISU SVI HIBRIDI ATRAKTIVNI ZA CIKADU Širenje crvenila kukuruza  zavisi od atraktivnosti  kukuruza za cikadu, ali i od faze razvića. Dešava […]

OPASNA BOLEST KOJA  DUGO HARA POLJIMA KUKURUZA Read More »