Priprema za sadnju

RIGOLOVANJE ZEMLJIŠTA

U našim uslovima se preporučuje da se dubina rigolovanja kreće od 70 do 100 cm.

RIGOLOVANJE ZEMLJIŠTA Read More »