ZAŠTITA PŠENICE – BAYER

Vreme je da pregledate stanje vaših useva i odmah reagujete ukoliko primetite nastanak nekih bolesti. Bayer je i ove godine pripremio pakete koji sadrže preparate za suzbijanje proozrokovača bolesti i korove.

ZAŠTITA PŠENICE – BAYER Read More »