Jbuka

PROMENE NA PLODOVIMA JABUKE KOJE NISU BOLESTI

TRŽIŠTE TRAŽI SAMO PRVU KLASU JABUKE Kada se jabuka uskladišti, često se na plodovima mogu pojaviti promene koje su posledica fizioloških oboljenja a čija se pojava često zanemaruje. To je pogrešno, jer se na taj način smanjuje kvalitet koji sprečava izvoz i prodaju. O njima bi trebalo da se povede računa još dok je jabuka […]

PROMENE NA PLODOVIMA JABUKE KOJE NISU BOLESTI Read More »