organska proizvodnja

U organskoj proizvodnji teoretski za suzbijanje prouzrokovača biljnih bolesti i štetočina, se ne koriste hemijska sredstva za zaštitu bilja i trebalo bi da se koriste drugačiji preparati.

KAKVI SE PREPARATI KORISTE U ORGANSKOJ PROIZVODNJI I ČIME SE SVE PRSKA?

U organskoj proizvodnji teoretski za suzbijanje prouzrokovača biljnih bolesti i štetočina, se ne koriste hemijska sredstva za zaštitu bilja i trebalo bi da se koriste drugačiji preparati. To podrazumeva da se za suzbijanje štetočina koriste prirodni neprijatelji – predatori. Ali slaba je vajda od suzbijanja predatorima jer oni nikada neće potamaniti sve vaši i grinje, […]

KAKVI SE PREPARATI KORISTE U ORGANSKOJ PROIZVODNJI I ČIME SE SVE PRSKA? Read More »

Pitanje koje postavljaju naučnici koji prate organsku proizvodnju su mikotoksini i šta ćemo sa njima.

PRSKANJE HEMISJKIM SREDSTVIMA U ORGANSKOJ PROIZVODNJI

Organska proizvodnja već više od dve decnije postaje sve popularnija a poljoprivredni proizvodi dobijeni po tipu organske proizvodnje, naročito su atraktivni u urbanim sredinama. Poznato je mišljenje da se u oraganskoj proizvodnji ne koriste nikakva hemijska sredstva u zaštiti bilja i da su mere proizvodnje izuzetno rigorozne i kontrolisane. To je svakako sve na papiru

PRSKANJE HEMISJKIM SREDSTVIMA U ORGANSKOJ PROIZVODNJI Read More »

Zaštita u organskoj proizvodnji.

ZAŠTITA VOĆA OD BOLESTI U ORGANSKOM TIPU PROIZVODNJE

Proizvodnja voća za komercijalnu upotrebu po organskom tipu je vrlo složen process i izuzetno odgovoran posao, jer podrazumeva upotrebu čitavog niza različitih koraka u zaštiti budući da je upotreba hemisjkih sredstava za zaštitu bilja isključena ( zabranjena ). Zbog toga, zaštita od bolesti obuhvata posebne mere. U organskom zasadu mogu se gajiti samo otporne sorte

ZAŠTITA VOĆA OD BOLESTI U ORGANSKOM TIPU PROIZVODNJE Read More »

Organska proizvodnja

ORGANSKO VOĆARSTVO

Kod stručnjaka koji prate  profesionalnu proizvodnju voća ima puno polemika oko organskog tipa proizvodnje voća. Gajenje voća po tipu organske proizvodnje je izuzetno složen proces koji zahteva posebno praćenje pojave bolesti i štetočina. Zbog toga se preduzuma čitav niz preventivnih mera koje olakšavaju organsku proizvodnju. Prva rezidba obavlja se na tek posađenim sadnicama kako bi

ORGANSKO VOĆARSTVO Read More »