Ispitivanje kvaliteta zemljišta je važna mera koju bi treblo da radite ne samo kada planirate da podignete neki zasad

POČELA SETVA DEKALB HIBRIDA KUKURUZA

Vremenske prilike su se konačno stabilizovale što je omogućilo da krene setva jarih useva. Dekalb hibridi su se pokazali kao odlični i naši farmeri ih rado seju.

POČELA SETVA DEKALB HIBRIDA KUKURUZA Read More »