INOVACIJE U GAJENJU LIMUNA. NOVI PRISTUP TRADICIJI

Plantaže limuna tipične su za mediteransko podneblje i retko se mogu sresti u kontinenatalnim zonama. Ali kako je nesumnjivo došlo do promene klimatskih obeležja i zime postaju blage, nije isključeno da će vremenom i neke mediteranske biljke početi da  se gaje na mestima na kojima ranije nisu. Inače kod nas se limun gaji u saksijama […]

INOVACIJE U GAJENJU LIMUNA. NOVI PRISTUP TRADICIJI Read More »