MALO STADO KOZA A VELIKA ZARADA

U poslednje vreme, ko god da ima i dve koze, od melka kje one daju zaradi se neki dinar. O tome nam i govori domaćin koji je u dvorištu zbog unuke krenuo sa nešto koza, a onda vremenom povećao stado i krenuo u proizvodnju sira zajedno sa ženom.

MALO STADO KOZA A VELIKA ZARADA Read More »