Poznato je da je bila velika potražnja u Evropi za mladom govedinom, posebno iz Srbije ( tzv. bejbi-bif) koja je svoje mesto lako nalazila u zemljama kao što su Italija, Grčka i neke druge zemlje Evropske unije.

TOV JUNADI

Srbija je vrlo podesno za tov goveda. Do ratova 90-tih bilo je vrlo razvijeno tovno govedarstvo. Pored redovnog zadovoljenja  potreba tadašnje zemlje sa 23 miliona stanovnika, ta proizvodnja je imala i viškove  za izvoz.  Poznato je da je bila velika potražnja u Evropi za mladom govedinom, posebno iz Srbije ( tzv. bejbi-bif) koja je svoje […]

TOV JUNADI Read More »