Uspešno ukrštanje u cilju dobijanja adaptibilne rase

RUSKA RASA KRAVA

Tim stručnjaka uspeo je ukrštanjem da dobije rasu koja se lako adaptirala na surove uslove za život i ako krave generalno više vole hladnoću. Ideja je bila da se simentalac preobrati u holštajn kako bi se povćala produktivnost u mlečnosti. Odnosno da se približi mlečnosti tipične mlećne rase. I korak po korak, godina za godinom […]

RUSKA RASA KRAVA Read More »