Dunja je voćna vrsta koja se se nerado gaji kod nas, ali oni koji odluče da podignu zasad ovog voća ne žale se, jer je na tržištu ima malo. Postaje sve više zanimljiva usled velike potražnje, naročito zbog prerade.

DUNJA KAO ZLATO

Dunja je voćna vrsta koja se  se nerado gaji kod nas, ali oni koji odluče da podignu zasad ovog voća ne žale se, jer je na tržištu ima malo. Postaje sve više zanimljiva usled velike potražnje, naročito zbog prerade. Poznata je još od pre 4 000 godina.  Latinski naziv roda dunje Cydonia oblonga i potiče […]

DUNJA KAO ZLATO Read More »