Ispitivanje kvaliteta zemljišta je važna mera koju bi treblo da radite ne samo kada planirate da podignete neki zasad

PRAVILNO UZORKOVANJE ZEMLJIŠTA

Prosečan uzorak zemljišta potiče sa proizvodne parcele površine maksimalno do 5 ha, ujednačene po nadmorskoj visini i kvalitetu zemljišta. Ukoliko je površina parcele veća od 5 ha, parcela se deli na više delova sa kojih se uzima prosečan uzorak zemljišta.

PRAVILNO UZORKOVANJE ZEMLJIŠTA Read More »