Vinova loza spada u grupu biljaka koje uspešno mogu da se gaje na vrlo različitim tipovima zemljišta.

GAJENJE VINOVE LOZE DRUGI DEO

Kakva zemljišta voli vinova loza? Vinova loza spada u grupu biljaka koje uspešno mogu da se gaje na vrlo različitim tipovima zemljišta. Za razliku od drugih poljoprivrednih biljaka vinova loza se može, uz adekvatnu pripremu, uspešno gajiti i na dosta siromašnim zemljištima. I pored činjenice da nije veliki probirač u pogledu zemljišta, ipak zemljište mora […]

GAJENJE VINOVE LOZE DRUGI DEO Read More »