AUSTRIJANCI ULAŽU U MODERNU POLJOPRIVREDU

Mnoge države ne samo EU već i šire, suočavaju se sa opštim trendom povećanja broja stanovništva na Planeti a istovremeno se suočavaju i sa globalnim smanjenjem obradivih površina koje nestaju pre svega usled sve više prisutnih klimatskih promena. Moderna, konkurentna i održiva poljoprivreda u Austriji postaje prioritet. Slušanjem prirode i zemljišta, naizgled se vraćamo jedan […]

AUSTRIJANCI ULAŽU U MODERNU POLJOPRIVREDU Read More »