ODRŽAVANJE ZEMLJIŠTA U VOĆARSTVU

OD KLJUČNE VAŽNOSTI JE SPREČAVANJE EROZIJE I BILO KAKVE DEGRADACIJE ZEMLJIŠTA

Osnovni zadatak kod svih tipova proizvodnje je da se tokom cele godine, a naročito tokom vegetacionog perioda, održava zadovoljavajuća vlažnost zemljišta u voćnjaku.

Cilj održavanja zemljišta u voćnjaku je uspostavljanje ekološke ravnoteže, sprečavanje erozije,optimalna upotreba hraniva i čuvanje vlažnosti zemljišta.

Načini održavanja zemljišta u voćnjaku su zelenišno djubrenje, kompostiranje i kameni fosfat, organski otpaci i zaoravanje biljnih ostataka dok se primena hemisjkih mineralnih hraniva primenjuje kod konvencionalne proizvodnje. Takođe može da se koristi i đubrenje stajnjakom. Tu bi trebalo biti obazriv, jer stajnjak često sadži semena nekih korovskih biljaka pa je važno da bude dobro zgoreo.  Za đubrenje je dobar i glistenjak gde  tona glistenjaka  zamenjuje  5 tona stajnjaka. Primenjuje se u količini 0,2 do 5 kg/m2 Ukupna količina animalnog djubriva koja se primenjuje na organski sertifikovanim parcelama ne treba da prelazi 170 kg azota godišnje po hektaru ali taj azot mora biti unseen od prirodnih đubriva nikako veštačkih.

Očuvanje raznolikosti živog sveta je jedan od principa organskog voćarstva. Osim u zaštiti od štetočina, korisni insekti su nezamenljivi i kod oprašivanja,naročito samobesplodnih voćnih vrsta.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *