NEDOSTATAK MIKROELEMENATA NA JABUCI

ČESTO IZ NEZNANJA NEKE SIMPTOME POGREŠNO PROTUMAČIMO

Dobri stručnjaci će uvek ići na blažu opciju i neće odmah da krenu sa hemijom, posebno ukoliko nisu sigurni da li je određeni simptom na biljci posledica pojave simptoma nekih bolesti ili je u pitanju nedostatak hraniva.

KIŠA I VLAŽNO VREME KOLIKO GOD DA SU DOBRI SU I LOŠI

Poslednjih godina oni koji su uključeni u profesionalno bavljenje proljoprivrednom proizvodnjom a posebno stručnjaci inžinjeri za zaštitu bilja, složiće se u jednom a to je da je svaka godina drugačija. U godinama, kada ima kiše i više nego što je potrebno, kada sve buja i raste usled dovoljne količine vlage i toplote, stvaraju se uslovi i za pojavu bolesti naročito onih po tipu mikoza kojima vlaga stvara idelane uslove za razvoj.

VELIKE KOLIČINE PADAVINA SPIRAJU HRANLJIVE ELEMENTE IZ ZEMLJIŠTA

Na jabukama u mnogim zasadima u Vojvodini, skoro redovno se javlja simptom nedostatka odgovarajućih metala u biljkama koji je nastao usled konstantnog ispiranja ali i blago alkalnog ph zemljišta.

Ovi simptomi se javljaju na vršnim listovima u vidu žućenja i manje pojave uskolisnosti. Ova pojava se teško leči. Onemogućena je primena odgovarajućih preparata preko zemljišta zalivanjem pa se koristi tretiranje preko lista ( folijarno ) .

Prilikom korišćenja đubriva koje sadrži gvožđe, mangan, cink i bakar budite obazrivi, jer preveliko usvajanje od strane biljaka može da izazove kontra efekat a to je fitotoksičnost.

Cink se ne sme dodavati nikako tokom vegetacije već kasnijei to više puta po malo, jer ma koliko da su korisni u manjim količinama, mikroelementi mogu dovesti do jako velikiih oštećenja biljaka ukoliko ih ima u većoj količini.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *