EU PROJEKAT NA BAZI SIROVINA IZ MORSKIH I SLATKOVODNIH VODA

ODRŽIVI LANCI VREDNOSTI BEZ SPOREDNIH PROIZVODA I OTPADNIH TOKOVA

IMPRESS je projekat iniciran od strane industrije, zasnovan na aktuelnim naučnim dostignućima i usredsređen na aktuelne EU i nacionalne strategije: Strategije za bioekonomiju i Strategije za potsticanje održivog rasta pomorskog i slatkovodnog sektora, koji nastoji da promoviše održivu proizvodnju i potrošnju bez sporednih proizvoda i otpadnih tokova. Četvorogodišnji projekat, koji sufinansira EU kroz program Horizon Europe, zvanično je počeo 1. maja 2023. i okuplja multidisciplinarni konzorcijum od 14 članova naučno-istraživačkih organizacija, poslovnih udruženja, neprofitnih organizacija i malih i srednjih preduzeća iz 7 zemalja. Partneri će zajedno raditi na rešavanju ključnih izazova održivosti sa kojima se suočavaju morski i slatkovodni sektori, od mora/reke do trpeze.

Predvođen institutom Teagasc, vodećom institucijom za poljoprivredu i hranu u Irskoj sa ekspertizom u održivoj proizvodnji hrane i inovativnim procesnim tehnologijama, projekat će razviti nova rešenja za unapređenje morske i slatkovodne bioekonomije u Evropi i našoj zemlji, koristeći nedovoljno iskorišćene morske i slatkovodne vrste nižih trofičkih nivoa.

“Projekat IMPRESS predstavlja priliku bez presedana za pokretanje održivih praksi i stvaranje vrednosti u sektoru mora i slatkovodnih voda, u trenutku suočavanja sa gorućim ekološkim i društvenim izazovima” izjavio je koordinator projekta, profesor Brijesh Tiwari.

Jedinstvena ponuda vrednosti bez otpadnih tokova

Da bi se zadovoljila rastuća potražnja za hranom na bazi sirovina iz morskih i slatkovodnih voda u uslovima prekomernog izlova i rastuće zabrinutosti zbog proizvodnje otpada i štete po životnu sredinu, neophodna su inovativna rešenja koja se odnose na ceo lanac vrednosti. Ovo takođe znači korak dalje od teorije kako bi se stvorile mogućnosti koje podstiču poslovnu zajednicu da uvede cirkularnu proizvodnju bez sporednih proizvoda i otpadnih tokova, kao i da edukuje potrošače da usvoje nove navike u ishrani. Da bi se to uradilo, projekat će pokriti dva važna segmenta:

  1. Ispitati potencijal nedovoljno iskorišćenih vrsta nižih trofičkih nivoa;
  2. Identifikovati, ispitati i valorizovati tokove čvrstog i tečnog otpada od prerade ribe.

IMPRESS će promovisati potencijal vrsta nižih trofičkih nivoa (npr. alge, štuka, srdela, mladica) kako bi se stvorili novi prehrambeni (proizvodi za određene grupe potrošača, decu, sportiste, vegane i sl.) i neprehrambeni proizvodi (biopesticidi, biođubriva, hrana za ribe). IMPRESS će napraviti korak dalje u promovisanju pristupa bez otpada tako što će koristiti otpadne vodene tokove i čvrste sporedne proizvode komercijalne prerade u cilju ekstrakcije sastojaka visoke vrednosti i ispitivanja potencijala ovih hranjivih medijuma za podršku rastu mikroalgi i sočivice.

Proučavaće se kako konvencionalne, tako i inovativne metode ekstrakcije, u cilju efikasnijeg procesa ekstrakcije i povećanja prinosa i kvaliteta izolovanih jedinjenja (proteina, ulja bogatog polinezasićenim masnim kiselinama). Projekat će takođe razviti i testirati biopolimernu smešu i kompozite za proizvodnju biorazgradivih polimerskih filmova za pakovanje hrane i premaza za povećanje roka trajanja prehrambenih proizvoda.

Tržišno vođen pristup

Novi proizvodi će biti razvijeni nakon obimnog mapiranja postojećih asortimana, trendova na tržištu i regulativa, ali će takođe koristiti podaci dobijeni od proizvođača, prerađivača i potrošača, počevši od moderiranih ko-kreativnih sesija i fokus grupa. Za ekstrakciju i analizu metabolita iz niskotrofičnih vrsta biće korišćene različite metode i protokoli, uz obimnu mikrobiološku i hemijsku karakterizaciju onih sastojaka koji su namenjeni prehrambenoj industriji. Sastojci visoke vrednosti će se zatim koristiti za formulaciju hrane za ribe, dok će mikroalge i makroalge biti integrisane u proizvode slične ribi namenjeni posebnim grupama potrošača (npr. vegani i vegeterijanci) kako bi se poboljšao ukus, smanjio sadržaj soli I povećao asortiman ovakvih proizvoda. Za razvoj novih gotovih proizvoda od ribe će se koristiti najmanje šest vrsta nižih trofičkih nivoa. Da bi proizvodi stigli na tržište, projekat će kreirati circularne poslovne modele koji podržavaju industriju istovremeno se baveći ekološkom i društvenom odgovornošću.

Povezivanje s potrošačima

Promena navika i stavova potrošača neće se desiti bez razumevanja njihovih potreba i briga, zbog čega će se sprovesti pan-evropsko istraživanje kako bi se prikupili stavovi i preferencije hiljada potrošača u vezi sa održivim proizvodima poreklom iz morskih i slatkovodnih ekosistema, a rezultati će se koristiti za razvoj novih proizvoda.

IMPRESS tek započinje svoje putovanje i aktivnosti će biti predstavljene na događajima širom Evrope. Partneri će organizovati radionice za potrošače, održati prezentacije na naučnim konferencijama, industrijskim sajmovima i izložbama, ali će takođe voditi časove kuvanja. Promovišući uvođenje novih vrsta nižih trofičkih nivoa iz slatkovodnih i morskih voda, upotrebu energetski efikasnih tehnologija prerade i demonstrirajući cirkularne i održive povezane lance vrednosti, IMPRESS ima za cilj da stvori proizvode dodate vrednosti bez sporednih proizvoda i otpadnih tokova.

Institut za poljoprivredne tehnologije Novi Sad

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *