NAJBOLJI NAČIN DA SUZBIJETE PUŽEVE

Ne postji gotovo niti jedan povrtar koji se nije sreo sa puževima koji naročito u proizvodnji kupusnjača mogu da budu prava napast. Ima nekoliko najznačajnijih vrsta štetnih puževa, koji se uopšteno mogu podeliti na golaće i puževe sa kućicom.

Takozvani španski puž najverovatnije se pojavio 50-ih godina prošlog veka i smatra se najštetnijom vrstom koja skoro da nema prirodne neprijatelje a može da poraste i do 14 cm.

Mrežasti poljski puževi prepoznaju se po flekavim leđima. Ovi mekušci ne veći od 5 cm postaju aktivni u predvečerje, a preko dana se kriju u zemljištu. Savet  za suzbijanje ovih puževa je da izmrvite grumenje zemlje koje puževima služi za skrivanje.

Baštenski puževi narastu oko 3 cm. U našem podneblju najčešće se sreću u dve boje: u crnoj i žutosivoj. Ova vrsta je takođe aktivna uveče.

Suzbijanje puževa podrazumeva integralni pristup, pri čemu treba imati u vidu da je vrlo teško potpuno iskoreniti populaciju puževa. Od agrotehničkih mera česta obrada površinskog dela zemljišta i održavanje u stanju sitnomrvičaste strukture, brzo uklanjanje žetvenih ostataka i uništavanje korova oko parcele, stvaraju nepovoljne uslove za razvoj puževa, i dovode do izbacivanja i isušivanja jaja na površini zemljišta.

Mehaničke mere podrazumevaju ručno sakupljanje kao i kopanje kanala dubine 15-20 cm u koje se posipaju: pepeo, strugotina ili hidratisani kreč mogu da daju dobre rezultate. Ali to je moguće samo na manjim parcelama.

U proizvodnji na otvorenom mogu se postavljati skloništa za izlovljavanje koja se prave od crepa, mokrih džakova, kartona ili sličnih materijala.

Jedna od opcija prirodnog suzbijanja puževa je da se kao međukultura ili kao pokrivač zemljišta posade biljke koje odbijaju puževe a to su: gorušica, dragoljub, paprat ili paradajz.


Kao jedna od zgodnih preventivnih mera predlaže se zalivanje koje se obavlja rano ujutro. Imajte na umu da puževi obožavaju uvenule biljne ostake ili uginule životinje, jer se njima hrane


Još jedna mera suzbijanja je postavljanje mamaka od piva. Oni su jednostavni, samo zakopajte čašu od jogurta i predveče je do dve trećine napunite pivom. Takvi mamci se moraju redovno čistiti, i zgodno je da se sadržaj istrese u kompost


Patke su možda najveći neprijatelji puževa, koje ih jedu i tamane na veliko.  A u ostale prirodne neprijatelja puževa spadaju: ježevi, žabe, slepaći, gušteri, rovčice, ptice i stonoge koje uništavaju jajašca puževa.
Jajašca puževa su svetla i okrugla. Tokom jeseni se savetuje da se obrati pažnja na ova jajašca koja se nalaze u zemljišti i u hrpama komposta. Predlaže se da ih uništite odmah čim ih primetite jer su otporni na zimu.

Hemijsko suzbijanje je danas najbrži i najracionalniji način borbe protiv puževa. Međutim, trebalo bi da se kombinuje sa prethodno navedenim merama suzbijanja. Na našem tržištu je mali izbor preparata za suzbijanje puževa. Svi hemijski preparati imaju takav mehanizam delovanja da izazivaju sprečavanje lučenje sluzi pa se puževi jednostavno osuše. Primenjuju se direktno, bez prethodne pripreme, postavljanjem u manje gomilice, posipanjem duž redova ili oko biljaka, odnosno rasturanjem po celoj površini.

Mamke je najbolje postavljati predveče, na vlažnu površinu, nakon navodnjavanja ili kiše, kada je umereno toplo, jer puževi vole vlagu. U prodaji se dugo mogao naći preparat pužomor koji je davao zadovoljavajuće rezultate.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *