NAVODNJAVANJE KROMPIRA

KROMPIR JAKO VOLI VODU I OZBILJNO REAGUJE NA SUŠU SMANJENJEM PRINOSA I KVALITETA KRTOLA

U slučaju da nema dovoljno padavina aili i ukoliko su padavine neravnomerno raspoređene, od količine vlage direktno će zavisiti ostvareni prinos.

U navodnjavanju krompira primenjuju se različiti načini i sistemi,  Zavisno od načina primene vode,  moguća su tri najčešća načina za navodnjavanje: gravitaciono između bankova, orošavanjem i sistemima kap po kap

Ovakvim navodnjavanjem se vrši distribucija vode po celoj površini parcele pri čemu se kvase i biljka i zemljište.  Nedostatak ovog tipa zalivanja je da se zbog kvašenja cele biljke stvaraju povoljni uslovi za razvoj bolesti, posebno plamenjače, pa je neophodno blagovremeno pred zalivanje vršiti preventivnu zaštitu.

Je sistem za navodnjavanje novijeg datuma i pokazao se kao najbolji. Glavna prednost ovakvog načina navodnjavanja jeste efikasnost primene vode. Uštede u odnosu na klasičan sistem sa rasprskivačima kreću i do 40 %, što posebno dolazi do izražaja u uslovima nedostatka vode za navodnjavanje.U navodnjavanju kap po kap, se koriste trake za jednokratnu upotrebu sa različitim tehničkim rešenjima emisije vode.

Trake za navodnjavanje mogu se postavljati na površini zemljišta ili se mogu plitko ubaciti u zemljište. Ovim tipom navodnjavanja se  obezbeđuje  optimalno prisustvo vode tokom celog vegetacionog perioda samo u banku gde se formiraju krtole. Ovaj sistem omogućava osim navodnjavanja i preciznu  primenu optimalne količine vodorastvorivih đubriva kao i sredstva za zaštitu od štetočina .

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *