SUZBIJTE KOROVE U SOJI, SUNCOKRETU I KUKURUZU NA JEDNOSTAVAN NAČIN

SADA JE ODLIČAN MOMENAT ZA TRETMAN VAŠIH USEVA PREPARATIMA KOJI USPEŠNO REŠAVAJU PROBLEM KOROVA

Vremenski uslovi nisu bili pogodni za tretman herbicidima u usevima soje, suncokreta i kukuruza ali kako se očekuje period sa padavinama, sada je odličan momenat da se primene herbicidi u sledećim dozama: U usevima SOJE herbicid BASAR u količini 1.4L /ha + VELTON u količini 0.4 kg/ha U usevima KUKURUZA herbicid BASAR u količini 1.5L/ha + REZON u količini 1.5L/ha U usevima SUNCOKRETA herbicid BASAR u količini 1.2L/ha + REZON u količini 1.5L/ha

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *