PLAMENJAČA KROMPIRA

PLAMENJAČE SU TIPSKE BOLESTI I JAVLJAJU SE NA SVIM BILJKAMA

Bolest „ plamenjača krompira” prouzrokuje gljiva Phythophthora infestans.

Ono što je najveća opasnost kod prouzrokovača plamenjača jesu takozvane spore kojih ima gotovo svuda u krompirištima. Spore padaju na listove gde klijaju, probijaju površinu lista i ulaze unutar ćelije. Crpe hranljive materije što za posledicu ima ispoljavanje simptoma.

Šteta od plamenjače može da ide i preko 80% što je svakako neprihvatljivo.

Ono što je izuzetno važno kod pojave plamenjače, jeste da se prskanje odgovarajućim preparatima mora obaviti značajno pre ostvarenja infekcije i svakako pre ispoljavanja simptoma. Ukoliko zakasnite sa prskanjem i prskate nakon uočenih simptoma bolesti samo ćete uzalud potrošiti novac jer nećete postići odgovarajući efekat, jer kada se ispolje simptomi plamenjače, tada bude već kasno.

Kako da znate da ste potrefili odgovarajući momenat?

Jednostavno. Pratite vremenske prilike i ukoliko se ispuni samo jedan od  uslova za ostvarenje infekcije ne bi trebalo da oklevate. Samo ukoliko biljke istretirate na vreme imaćete potpun efekat.

Preparti za suzbijanje plamenjače primenjuju se preventivno. Čim ide kiša, relativno toplo i sunčano vreme, znajte da su se stvorili optimalni uslovi za ostvarenje infekcije. Tada je i momenat kada bi trebalo sprovesti odgovarajući tretman.

Za ostvarenje infekcije potrebno je da se ispuni nekoliko izuzetno važnih uslova. I najčešće je dovoljan samo jedan.

  • Velika vlažnost vazduha
  • Učestale padavine ( min. 0,1mm vodenog taloga )
  • Dovoljan broj spora u vazduhu ( njih ima uvek )
  • Delimična oblačnost  ( 80% neba prekriveno oblacima )
  • Temperatura preko 18º C  ( od  18º C do 22º C )

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *