SKUPŠTINA PU ZAJEDNICA ŽIVINARA

ODRŽANA SKUPŠTINA ŽIVINARA

Dana 29.03.2024. godine (petak) održana je sednica Skupštine Poslovnog udruženja “Zajednica žvinara”, Srbije koja je održana u hotelu Sloboda u Šapcu u 12 časova. Skupštinu je otvorio i vodio zamenik predsednika skupštine PU Zajednica živinara, Nenad Vujanović, Teyonema doo.

 Direktorka Sanja Čelebićanin  je izvestila prisutne o aktivnostima udruženja i rezultatima rada u prethodna tri meseca od preuzimanja upravljanja ovim poslovnim udruženjem. Izvestila je skupštinu o: Finansijskom bilansu za 2023 godinu i Akcionom planu budućeg rada udruženja. Predlog za izmene i dopune zakona o subvencijama vezano za direktna davanja podsticaja za sektor živinarstva. Saradnja sa Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede- Uprava za veterinu. Saradnja sa Privrednom komorom Srbije. Prezentovanje plana edukacija do 20. juna 2024. godine u saradnji sa Upravom za veterinu i Privrednom komorom Srbije. Saradnja sa Udruženjima Zapadnog Balkana i predsedavanje Samitom živinara zapadnog Balkana ( Poultry Balkan Summit) Saradnja sa Naučnim institucijama u budućnosti (NVI Novi Sad) Predlog o izmenama pravilnika o programu mera i finansiranju vakcina iz budžeta Republike Srbije.

U diskusiji se se čuli predlozi, mišljenja o različitim temama ali zajednički cilj je saradnja sa Ministaratvom, subvencije i dobijanje statusa izvoza mesa i jaja u EU i druge zemlje. PU Zajednica živinara se zahvaljuje svim članicama na podršci i radu na razvoju živinarskog sektora. Takođe se zahvaljujemo i firmi Palanački kiseljak sa svojim brendom Karađorđe, koja je postala Oficijalna voda PU Zajednica živinara, Srbija.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *