DIGITALIZACIJA U POLJOPRIVREDI

DOLAZI VREME ROBOTIKE I AUTOMATIZACIJE U POLJOPRIVREDI

Poljoprivreda je odavno mnogima osnovna profesija i unosni biznis koji donosi lepu zaradu. Naši farmeri , kako se danas kaže moderno za seljaka i realno lepo zvuči, su mladi, savremeni i neretko urbani ljudi koji prate sva naučna i tehnička dostignuća, kojih svakako iz godine u godinu ima sve više.

Kod nas je situacija drugačija, ali su poljoprivrednici uključeni u mnoge pilot projekte u saradnji sa našim fakultetima koji rade na osavremenjivanju proizvodnje.

Odavno imamo traktore i kombajne koji oru, đubre, seju ili žanju bez pomoći čoveka. GPS sistemi omogućavaju recimo precizan prohod u milimetar. Kod ovakvog načina setve ili đubrenja, nema rasipanja, praznog hoda, duplog prohoda i sličnih nevolja. Sve se može pratiti putem telefona sa odgovarajućom aplikacijom.

Primera radi 41% poljoprivrednika u Francuskoj svakodnevno koristi internet dok primena robotike beleži rast u vinogaradarstvu. Satelitskim praćenjem stanja useva u Francuskoj je pokriveno gotovo milion hektara.

U Srbiji, imamo projekte o satelitskom praćenju stanja useva i na osnovu podataka koje nam daje satelit, možemo da reagujemo. Dolaze i roboti koji se koriste za branje ili prskanje. Sve to moguće je gledanjem u telefon a udaljeni ste i do nekoliko stotina kilometara tako da dolazi vreme da sedite bilo gde u svetu i pritiskom na dugme organizujete svoju proizvodnju. Meni to izgleda kao fantastika. Ali raduje činjenica da su naši mladi farmeri spremni.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *