PRIPREMITE VAŠE ZEMLJIŠTE ZA RASAĐIVANJE POVRĆA U PLASTENIKU

KREĆEMO U RASAĐIVANJE

Vreme je kada povrtari intenzivno rade u plastenicima jer je u toku rasađivanje dobro formiranog rasada koji ste pripremili ranije.

Za dobar prijem biljaka potrebno je da raasd bude dobro ukorenjen što se postiže odgovarajućeom prihranom tokom pikiranja u kontejnere.

Ali da bi sada imali veliki procenat primljanja biljaka važno je da se zemljište dobro pripremi za sadnju.

Priprema zemljišta za uzgoj povrća u plasteniku ključni je korak koji utiče na konačni uspeh. Uz pravilnu pripremu zemljišta, osiguravate optimalne uslove za rast i razvoj biljaka, kao i za poboljšanu produktivnost i kvalitet plodova. Evo šta bi trebalo da se uradi.

Pre svakog  početka, važno je izvršiti analizu zemljišta kako biste saznali njegove karakteristike, poput pH vrednosti, sadržaja hranljivih materija i teksture. Ova informacija pomoći će vam da odredite koje su korekcije potrebne, posebno, ukoliko se analizom utvrdi da u zemljištu postoji manjak ili višak nekih hranljivih elemenata. Na osnovu rezultata analize zemljišta, možda će biti potrebno prilagoditi pH vrednost. Dodavanje kalcijuma ili kreča može pomoći u neutralizaciji kiselosti ili alkalnosti zemljišta.

Uklonite sve korove, ostatke prethodnih useva i druge nečistoće sa površine zemljišta. Ovo će sprečiti konkurenciju korova za hranljive materije i smanjiti šanse za širenje bolesti.

Verovatno ne znate da je organska materija poput komposta ili stajnjaka bogata  hranljivim materijama i poboljšava strukturu zemljišta. Dodavanjem organske materije poboljšavate plodnost zemljišta i obezbeđujete biljkama neophodne hranljive materije. Ovo je naročito važno da uradite nakon analize zemljišta.

Ako plastenik nema sistem za automatsko navodnjavanje, postavite sistem za zalivanje koji će ravnomerno rasporediti vodu po zemljištu. Takođe, pobrinite da drenaža bude dobra.

ZANIMLJIVOST

Da li znate da je rasađivanje povrća u određenim fazama meseca povezano sa starim verovanjima i astrologijom?

 Praksa poznata kao “mesečarenje” ili “lunarni kalendar” sugeriše da bi biljke trebalo saditi prema fazama Meseca kako bi se postigao bolji prinos. Prema ovoj tradiciji, neki ljudi rasađuju tokom rastućeg Meseca (od mladog do punog) jer se veruje da to podstiče razvoj nadzemnog dela biljke. S druge strane, smanjenje Meseca (od punog do mladog) povezuje se s potpunim razvojem korena, pa se neke biljke  rasađuju u tom periodu. Iako ovo možda zvuči kao stara praksa, neki povrtari i danas prate ove principe i smatraju ih korisnim za postizanje boljeg prinosa.

Na kraju, ravnomerno rasporedite zemljište po površini plastenika i počnite sa rasađivanjem ali obavezno bi trebalo povesti računa i da se nabave posebne pokrovke koje omogućavaju prekrivanje folije kako bi se zaštitila od prevelikog dejstva sunca i omogućila zasena pa smim tim sprečilo povećanje temperature unutrašnjosti i tolotni udar na biljke pa je zasena od velike koristi.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *