DUNJA I BAKTERIOZNA PLAMENJAČA

ERWINIA JE BAKTERIOZNA BOLEST OD KOJE STREPE MNOGI VOĆARI POSEBNO SA ZASADIMA DUNJE

Bakteriozna plamenjača poznatija pod nazivom ervinia nanosi velike štete. Ima nepredvidiv tok i još uvek nema pouzdanih i sigurnih mera za suzbijanje.

Toplo i vlažno vreme sa obiljem padavina, pogoduje je razvoju bakteriozne plamenjače tako da ova bolest već duže vreme, hara u mnogim voćnjacima Srbije.Voćari traže pomoć. Bolest se sve više širi. Najugroženija je dunja, pa kruška, ali i jabuka.Čime suzbiti i spasiti voćnjak? Nažalost, nema efikasnih baktericida. Kako se onda poneti i šta uraditi?

Bakteriji koja prouzrokuje bolesti tipa ervinie,  živi na površini lista, kori mladara i stabla i inficira unutrašnje tkivo. Bakterije se šire sprovodnim sudovima i prvi simptomi pojave bakteriozne plamenjače, obično se javljaju posle cvetanja ili kada su plodovi veličine oraha. Lako se uočavaju simptomi bolesti po „pastirskom štapu“kao tipičnom simptomu ili povijanju vrha mladara, sušenju lišća i mladara. Bakteroiza se javlja i na plodovima i mladarima. Siguran znak da se radi o ovoj vrsti bolesti je pojava eksudata na plodovima ili na mladarima.

Registrovan je i veći broj bioloških preparata, ali je njihova efikasnost  između 50% do 60% ako se koriste svakih 3 do 5 dana. Imaju karencu od 0 do 3 dana ali ervinia obično ne prepoznaje biološke preparate. Njihova primena je samo za udžbenike i predavanja studentima. Ervinia se razvija  na plodovima, a ugrožava celo stablo, pa je prag tolerantnosti NULA pa se biološki preparati  ne mogu koristiti.

Iskusni poljoprivrednici dobro znaju da kada se ervinia pojavi na nekom stablu tu zapravo pomoći i nema. Stablo se čupa i spaljuje i zamenjuje novim i zdravim ali nikako na tom mestu odakle ste iščupali staro i zaraženo. Proizvodnja dunje je zbog ervinie postala rizična proizvodnja jer ako s ejavi I odmah ne reaguje, može da uništi ceo zasad.


 Najznačajnija ulazna vrata bakterija je cvet. Potrebni su i povoljni  vremenski uslovi za ostvarenje infekcije gde vlažno vreme igra ključnu ulogu. Potrebne su svakako padavine, ali se infekcije  dešavaju i pri pojavi rose. Osim cvetova, za infekciju su značajne i pojave rana od grada i oštećenja od insekata. Ipak, cvetanje je faza kada se prenosi oko 70% bolesti. Domaća pčela igra značajnu ulogu u prenošenju bakteriozne plamenjače.

Suzbijanje

Mlađa stabla su osetljivija. Iz ovih razloga mora se voditi računa da rast voća bude uravnotežen i da svako dodavanje azota favorizuje bakterioznu plamenjaču.

Osnovna mera suzbijanja je da se mladar skrati do zdravog dela da bakterije ne pređu u stablo.

Čim se primete inficirani mladari, oni se seku 40 do 50 cm ispod vidljivog mesta razvoja bolesti, jer  se baktrija širi sprovodnim sudovima ili se seče do zdravog tkiva. U Južnom Tirolu preporučuju da se preseci oprlje plamenom do 2 minuta posle presecanja.  Alat ,odnosno makaze se potapaju u 90% alkohol. Primena antibiotika kao što je streptomicin nije registrovana za primenu kod nas ali daje rezultate jer se radi o bakerioznom tipu bolesti.


Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *