SETVA KUKURUZA

PRIPREMA ZEMLJISTA ZA SETVU KUKURUZA

Bliži se vreme setve kukruza. Prva faza je dobra predsetvena priprema zamljišta. Cilj pripreme zemljišta  je prvenstveno očuvanje vlage koja je neophodna za dobro klijanje, ali isto tako i da se površinski sloj zemljišta dovede u optimalno stanje za seme, i omogući semenu kukuruza nesmetano klijanje i nicanje. Uz optimalnu temperaturu zemljišta i odgovarajuću pripremu stvaraju se odlični uslovi za setvu. Ali još jedna važna stvar je da se stvor rastresiti sloj zemljišta tj da se zemljište dobro izmrvi i usitni.

Najbolje vreme za predsetvenu pripremu je u rano proleće, kad se površina zemljišta prosuši. Obavlje se tzv fina  priprema koja, pored toga što zatvara brazde nastale prilikom oranja, ima za cilj da uništi korovske vrste i da usitni površinski sloj kako bi se  omogućili idealni uslovi za setvu i nicanje. Sa pretsetvenom pripremom ne treba žuriti tj ne sme se obaviti previše rano. Najbolje vreme je 7 – 10 dana pred početak setve. Ovo je važno kako se ne bi gubila dragocena vlaga iz zemljišta nepotrebno. Uz pripremu obavezno je i đubrenje.

Preporuka je da se koriste  NPK đubriva s naglašenom fosfornom komponentom a kasnije se može obaviti i folijarna prihrana. Takav način prihrane je odličan jer biljka odmah usvaja hranljive materije.Međutim tu treba biti obazriv jer kukurz podnosi male koncentracije pa ukoliko se odlučite za takav način prihrane, koristite specijalno pripremljena đubriva za tu namenu.

Što se konkretne setve tiče, nju je najbolje obaviti u optimalnom roku setve a to je april -maj u zavisnosti od vremenskih prilika. Veoma je važna i temperatura zemljišta koja bi trebalo u površinskom sloju zemljišta da iznosi 10 °C dok je minimalna temperatura za klijanje semena oko 8 °C. I za kraj, preporuka je da koristite proverene hibride koji su sertifikovani i hemijski istretirani protiv zemljišnih štetočina.

I svakako imajte u vidu da se setva ne odbavlja po kalendaru tj kada se predviđaju optimalni rokovi setve, već kada to vremenski uslovi dozvole. jedan od najvažnijih uslova je da se površinski sloj zemljišta zagreje na 10 °C kako ne bi sve bilo uzalud.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *