PRIPREMA ZEMLJIŠTA ZA SADNJU VOĆA

PODIZANJE NOVOG VOĆNJAKA

Bliži se vreme kada se ozbiljno razmišlja o podizanju novih zasada voća.

Pre no što se pristupi rigolovanju, potrebno je da se zemljište prvo očisti od šiblja, višegodišnjih korova, raznih žila i da se obavi ravnjanje terena kako bi se olakšala obrada i sprečilo zadržavanje vode u depresijama.

Najštetniji korovi u voćnjacima su divlji sirak, zubača, pirevina . Ovi korovi mogu da se suzbiju vrlo jednostavno, bez opasnosti po zagađenje zemljišta. U tu svrhu koriste se herbicidi na bazi glifosata.
Ukoliko su površine na kojima se podižu voćnjaci pod šikarama, raznim drvećem ili starim i zapuštenim voćnjacima potrebno je izvršiti krčenje  i vađenje korenja. Ostaci korenja, posebno skeletnih, moraju se odstraniti iz zemljišta. U protivnom, može doći do razvoja bolesti tipa truleži korena  i bakterija uzročnika raka korena na novoposađenim voćnjacima. U većini slučajeva ovakve površine zahtevaju rigolovanje do dubine 0,8 m. Uz rigolovanje, ove površine je potrebno unakrsno preći riperom kako bi se iz zemlje izvukli preostali ostaci korena.


Pre rigolovanja potrebno je da se uradi fizička i hemijska analiza zemljišta.

Savremeni vični zasad
Podizanje novog zasada traži posebnu pripremu zemljišta

Podizanje novog zasada je skupa investicija sa velikim ulaganjima. Cena se kreće i do 10 000 evra po hektaru ukoliko podižete savremeni zasad koji uklkjučuje sada već ” standardnu opremu” a to su protivgradna mreža i sistem za navodnajvanje kao i podizanje ograde i drugih pratećih objekata tipa mokrih čvorova i toaleta .

Evo, najvažnijih grešaka koje bi trebalo da izbegnete prilokom sadnje voćaka.

  • Ne saditi voćku sa povređenim žilama, jer ako su žile povređene voćka se teže prima, dugo boluje i lakše oboleva.
  • Ne saditi voćku sa mokrim žilama, jer se na takve žile lako može  uhvatiti plesan posle sadnje, pa žile istrule i voćka se ne primi.
  • Voćku saditi toliko duboko koliko je duboko bila u rastilu.
  • Pri sadnji mladoj voćki treba iskopati rupu tako da svaka žila može lepo da se razmesti, a ne da ih savijate i lomite.
  • Žile lepo razmestiti unaokolo, dati im pravac u kome će da rastu, voditi računa da se prvo sitnom zemljom pospu oni najniži, pa onda one više i samo blago pritisnuti zemlju oko žila da ne ostanu šupljine, kako se ne bi nahvatala plesan.
  • Ne nabijati zemlju oko žila jer se može oštetiti. Tek kada se žile zatrpaju tada ih treba, zaliti vodom oko 10 litara i zatrpati rastresitom zemljom.
  • Ako je voćka tanka treba još u toku sadnje da se pored nje stavi u jamić jači kolac za koji se voćka priveže. Ako se on stavlja kasnije mogu da se povrede žile.


Hemijska analiza omogućava da se ustanovi  sadržaj humusa, lako pristupačnog kalijuma i fosfora, sadržaj ukupnog azota, sadržaj kreča i kiselost zemljišta.

Ako ovi uslovi nisu ostvareni onda mora da se pristupi popravci. Imajte na umu da nisu svi tipovi zemljišta pogodni za voćartsvo a posebno što odeređeni tipoovi nisu čak ni za pojedine vrste voća. Recimo ako na jednom tipi zemljišta dobro uspeva jabuka, ne mora da znači da će na istoj parceli da uspevaju trešnja ili orah.

Ako je količina humusa u zemljištu mala, onda treba dodati odgovarajuću količinu stajnjaka. U nedostatku stajnjaka može se koristiti zelenišno đubrenje. Za povećanje jednog miligrama lako pristupačnog kalijuma i fosfora u 100 gr suvog zemljišta potrebno je dodati 60 kg fosfora i kalijuma.


Ako su zemljišta kiselija treba da se obavi kalcifikacija, ako zemljište sadrži više kreča potrebno je zakiseljavanje zemljišta. Za kalcifikaciju se koristi najčešće mleveni krečnjak (kalcijum karbonat), a može i negašeni kreč.


Kada se obavi rasturanje organskih i mineralnih đubriva pristupa se rigolovanju ili dubokom oranju zemljišta. Dubina oranja zavisi od voćne vrste koja se sadi, podloge i tipa zemljišta. Dubina rigolovanja je obično od 40-70 cm. Ono se obavlja rigoler plugovima. Oni koji ne poseduju plugove za rigolovanje, treba da koriste jednobrazni plug i orati što dublje.

Dakle zaključak je da se sadnji voća pristupa ozbiljno. Osim sadnje, važno je da ukoliko finansijska sredstva dozvoljavaju, a to se svakako mora ukalkulisati, obavezno postavi I protivgradna mreža kao i sistem za navodnjavanje. To su osim sertifikovanih sadnica, dva izuzetno važna uslova kako bi se tržištu ponudila  prva klasa koja jedina ima prođu po visokoj ceni.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *