DEZINFEKCIJA ZEMLJIŠTA


Ukoliko se bavite povrtarstvom nakon završene sezone i jednog ciklusa proizvodnje, bilo bi jako zgodno da pre početka unosa rasada novog povrća obavezno uradite dezinfekciju zemljišta.

Od  pravilne dezinfekcije zemljišta u zaštićenom prostoru u velikoj meri zavisi dalja proizvodnja i dalji tok zaštite bilja. Jer ako smanjite potencijal štetočina koje su u zemljištu, tada  praktično, dalju zaštitu svodite na minimum pa time smanjujete troškove proizvodnje.

Neprekidno gajenje biljaka na istoj površini dovodi do poremećaja u ishrani kao i do porasta populacije štetnih organizama u zemljištu. Ta pojava može dostići velike razmere i onemogućiti bezbedno i ekonomično gajenje povrća u narednim ciklusima. Povrće se uglavnom u svežem stanju koristi za ishranu, pa se postavljaju i posebni zahtevi u  pogledu primene hemijskih sredstava a u cilju proizvodnje bezbedne hrane. Prilikom izbora sredstava za suzbijanje štetnih organizama treba birati najpogodniji način za gajenu biljku i voditi računa o zemljištu, životnoj sredini i zdravlju čoveka.

Za dezinfekciju zemljišta se najčešće primenjuje: fizička, hemijska i termička dezinfekcija.Bez obzira da li se dezinfekciji radi na otvorenom polju ili u zaštićenom prostoru, neki od načina dezinfekcije moraju se periodično ili redovno sprovoditi, a koja konkretna mera je primenjiva i neophodna, zavisi od vrste i obima prisutnosti štetnih oraganizama u zemljištu.

Opšti preduslov za dezinfekciju je odgovarajuće fizičko stanje zemljišta. To se pre svega odnosi na dobru usitnjenost i vlažnost zemljišta.

Fizička dezinfekcija je u stvari  zaoravanje, čime se prekriva i potpomaže eliminacija većine štetnih organizama koji su na ili u delovima biljaka i zemljišta. Zaoravanje je efikasno i za uklanjanje izniklih korova i za sprečavanje aktivacije njihovih semena rasutih po površini. Znam da korovi izazivaju glavobolju ali osim aspirina u velikoj meri će pomoći zaoravanje pa će se korovski potencijal svesti na najmanju moguću meru. Tokom vegetacije motika će rešiti problem sa onim najupornijim koji će nesumnjivo da izniknu ali neće biti potrebe da se troše pare na skupe herbicide.

Hemijska dezinfekcija zemljišta podrazumeva uništavanje štetnih organizama hemijskim sredstvima (fumigantima) na direktan način. Ako se rešiš za ovu meru, moraćeš da izdvojiš znatnu količinu para ali i da strogo vodiš računa o zaštiti sebe jer se radi o gasu. Na tržištu Srbije jedini registrovani preparat za ovu namenu je na bazi aktivne materije dazomet. On se ubacuje u zemlju i prilikom reakcije se sa vodom, dolazi do  hemijske  reakcije pri čemu se izdvaja gas koji deluje na većinu štetotočina zemljišta ali samo u sloju u koji se unese. Zbog toksičnosti, primena je ograničena na zatvoreni prostor ili u polju ali uz obaveznu primenu folija preko tretirane površine da bi se sprečilo isparavanje gasa. Preparat deluje i na insekte, grinje, nematode, puževe, seme korova i na patogene koji se nađu u tretiranom sloju. Koristi se samo kada nema drugih useva u plastenicima jer je fitotoksičan ( opasan za biljke ). Realno on pobije sve pa posle njegove primene  se potreba za nekim drugim merama zaštite ne javlja. On isparava pa nema karence.

Termička dezinfekcija je zapravo izlaganje čestica zemljišta visokim temperaturama u kraćem ili dužem trajanju, za koje vreme se gotovo svi patogeni uništavaju. Slično kao onaj paročistač koji su uvaljivali godinama na kvarno a to je ništa drugo nego apparat koji stvara paru a znamo da voda vri na 100 ° C i stvara paru koja je takođe vrela pa pobije sve živo sa čime dođe u kontakt. Nažalost, para uništava  i organizame korisne za biljke i zemljište, pa primena treba da je strogo kontrolisana . Za tretiranje može se koristiti plamen iz gorionika, dimni gasovi visoke temperature ili vodena para. Tretiranje zemljišta zagrevanjem može podjednako efikasno da se primeni i na otvorenom polju i u zaštićenom prostoru.

Navedeni načini pojedinačno imaju svoje prednosti ali i nedostatke, tako da je za potpunu efikasnost najbolje kombinovati sve tri metode.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *