RIGOLOVANJE ZEMLJIŠTA

Agrotehnička mera koja se sprovodi krajem leta i važna je kod pripreme zemljišta za podizanje novih zasada voća i vinove loze.

Kod prepreme zemljišta za podizanje novih zasada vinograda ili voćnjaka, jedna od veoma važnih mera obrade jeste rigolovanje. Ovo je možda i poslednja mera u pripremi zemljišta ukoliko ste prethodno uklonili sve ostatke prethodnih kultura sa parcele i odneli zemljište na analizu. Nakon analize zemljišta potrebno je da reagujete na adekvatan način kako bi korigovali nedostatak ili višak nekih elemenata u zemljištu. Nakon toga, pristupa se rigolovanju.

Šta je rigolovanje?

Ovim postupkom, se sloj određene dubine zemljišta prevrne za 180 stepeni. Na taj način plodan sloj dolazi u dubinu gde će se razvijati najveća masa žila. Rigolovanjem se u potpunosti rastura i neprobojni sloj zemljišta zvani „ B ” horizont koji je jedan od osnovnih činilaca pogoršavanja svojstava zemljišta.

Najpogodnije vreme za rigolovanje zemljhišta je u avgustu i septembru. Najkasnije se može obaviti u oktobru.

U našim uslovima se preporučuje da se dubina rigolovanja kreće od 70 do 100 cm. Pri tome obavezno je uništiti i neprobojni zemljišni horizont koji je ograničavajući faktor često, kod podizanja zasada vinograda.

Po pravilu se rigoluje cela površina korišćenjem plugova na traktorsku vuču.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *