KOKE NOSILJE – MALO ULAGANJA A VELIKA DOBIT

Gajenje koka nosilja u domaćem zivinarstvu predstavlja profitabilan posao. Upoznao sam neke penzionere koji su iz čiste dokolice u svoje garaže ubacivali po 10ak kaveza sa kokama i ostali zaprepašćeni koliko su zarađivali od prodaje jaja.

Pre no što se počne sa akcijom, trebalo bi prethodno da se raspitate koje rase koka su njabolje za vas a to zavisi od vaših ciljeva. U Srbiji su popularne rase poput leghorn koja nosi krupna jaja ali i domaće rase tipa somborska kaporka i banatski gološijan  su samo neke koje su popularne zbog njihove visoke proizvodnje jaja ali i otpornosti na neke bolesti. Međutim nisu sve za držanje u kavezima Preporučuje se konsultovanje stručnjaka kako biste odabrali rasu koja odgovara vašem regionu i ciljevima proizvodnje.

I ako se polako najavljuju novi propisi koji zabranjuju držanje koka u kavezima usled obrobiti za životinje, kod nas je pvaj tip držanja i dalje popularan.  Cena kaveza varira, ali prosečno se kreće od 1.500 do 2.500 dinara po kokoški.

Što se objekata tiče oni mogu biti različiti u zavinosti za koju količinu ste se opredelili pa u tu svrhu mogu da posluže i garaže za manji broj kaveza sa kokama ali I objketi specijalno konstruisani za tu namenu. Objekat treba biti dobro ventilisan, izolovan od ekstremnih temperatura i opremljen sistemom za osvetljenje.

Pre početka gajenja, važno je dobiti odgovarajuće dozvole. To obuhvata dozvole za izgradnju objekta, registrovanje farme, dozvole za transport i praćenje zdravlja živine. Konsultujte se sa lokalnim veterinarskim inspektorima i nadležnim organima kako biste se pridržavali svih propisa.

Idealno vreme za početak sa useljavanjem jata je proleće ili rano leto, kada su uslovi optimalni za gajenje. To omogućava kokoškama da se prilagode novom okruženju pre nego što počnu sa punom proizvodnjom jaja.

Projektovana dobit zavisi od različitih faktora, uključujući broj koka, troškove hrane, troškove veterinarske nege, troškove struje i vode i na kraju troškove rada. Kada se sve ukalkuliše i podeli sa maloprodajnom cenom jaja koje iznosi u proseku 22 dinara po komadu lako se može izračunati kolika bi bila zarada.

Ukoliko se pak odlučite za organsku proizvodnju jaja ili da držite koke u dvorištu gde koke  kljuckaju travu, crviće i samo se dohranjuju koncetratima, imajte na umu da takav oblik držanja koka daje manju produkciju jaja ali cenu u maloprodaji koja je i do  tri puta veća od cene  jaja proizvedenih na klasičan način.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *