PROIZVODNJA I NEGA RASADA

Za odličan rasad jako je važno da odaberete odgovarajuće i sertifikovano seme, koje će imati odličnu klijavost odnosno energiju klijanja. Često se dešava da od posejanih semena iznikne tek po neka biljčica što je dokaz da su vam podvalili i da ste kupili loše seme. Ovlašćene poljoprivredne apoteke nude kalitetna semena i uz to poseduju odgovarajuće sertifikate kao dokaz da je seme ispravno pre svega zdravstveno i da u sebi ne nosi moguće prouzrokovače nekih bolesti. Ovde je veoma važno da povedete računa o virusnm bolestima koji se ne mogu suzbiti i ako se koristi zaraženo seme normalno je da dobijate biljke koje će odmah ispoljiti simptome virusnih bolesti.

Osim semena druga veoma važna stvar je odgovarajući supstrat tj zemljište koje mora biti dezinfikovano i pripremljeno za rasad.

Nakon klijanja biljaka obavezno je tretiranje nekim od preparata protiv poleganja rasada. Poleganje rasada izaziva gljiva Phytium deborianum i manifestuje se tako da tek iznikle biljčice koje su iznikle par centimentara, jednostavno polegnu tj presaviju se, jer gljiva napada korenov vrat koji ne može da izdrži dalji rast i težini biljke koja raste. Danas na tžišti postoji veliki broj preparata kojima se ova bolest može sprečiti.

Kada biljke krenu sa rastom zgodno je i obaviti prihranu nekim od preparata za tu namenu. jer doprinosi dobro ukorenjavanju što je važno za dalje rasađivanje i primanje biljaka.

Zaštita od insekata, prvenstveno od biljnih vaši, mera je koja se obavezno mora sprovoditi i ukoliko se primete vaši, odmah isprskajte nekim od insekticida kako bi sprečili širenje.

Iskusno proizvođači uglavnom znaju dosta dobro o proizvodnji rasada ali nije na odmet da se malo i podsete , naročito sada kada je došlo vreme za rasađivanje, naročito kod onih povrtara koji žele da budu sa povrćem prvi na trržištu kada se može ostavriti i veća zarada. I za kraj nikako ne mojte da dozvolite da dođe do izmrzavanja rasada,  pa se ukoliko nastupe niske temperature borite na sve moguće načine kako bi zaštitili svoj rasad.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *