KVALITET RIBE NA SRPSKOM TRŽIŠTU

RASTE POTRAŽNJA ZA RIBOM U SRBIJI ALI SE POSTVALJA PITANJE DA LI IMAMO KVALITETNU RIBU U PONUDI?

Riba igra ključnu ulogu u ishrani ljudi širom sveta, pružajući ne samo izvor visokokvalitetnih proteina, već i esencijalnih nutrijenata kao što su omega-3 masne kiseline. Kada je reč o Srbiji, potrošnja ribe je u porastu, a potražnja za kvalitetnom ribom je veća nego ikada pre. Međutim, postavlja se pitanje da li riba koja se prodaje na srpskom tržištu zadovoljava standarde kvaliteta i bezbednosti koji su od suštinskog značaja za zdravlje potrošača.

Srbija se suočava sa izazovima u ribarstvu, uključujući prekomerni ribolov, zagađenje voda i neodržive prakse koje utiču na ekosisteme reka i jezera. Ovi faktori mogu značajno uticati na kvalitet ribe, ugrožavajući njenu bezbednost i nutritivnu vrednost. Stoga je neophodno preduzeti mere kako bi se unapredila održivost ribarstva i obezbedila ispravna i visokokvalitetna riba na tržištu. Ujedno ribnjaka u Srbiji gotovo da i nema jer su se mnogi kombinati ugasili a ribnjaci koji su ostali, tavorili su nekoliko godina mučeći se sa uvozom ribe pa su na kraju stavili katanac na vrata.

Ali potražnja ribe dovodi do oživljavanja ribnjaka pa ponovo počinju da niču uzgajališta rečnih riba soma, tolstolobika i rečne pastrmke dok se ostala sveža slatkovodna riba mahom do tržnica doprema rano ujutro i to su male količine koje donose alasi.

Ali retko ko razmišlja o tome koliko je riblje meso koje nam je u ponudi zdravstveno ispravno i pored nutritivnih vrednosti koje poseduje.

Riba, posebno masne vrste poput lososa, skuše i sardina, bogata je omega-3 masnim kiselinama. Omega-3 masne kiseline pomažu u regulaciji krvnog pritiska, smanjenju nivoa triglicerida i poboljšanju elastičnosti krvnih sudova.

Riba je izuzetno dobar izvor proteina visokog kvaliteta, pružajući sve esencijalne aminokiseline koje su neophodne za izgradnju i obnovu ćelija, mišića i tkiva.

Riba sadrži niz vitamina i minerala, uključujući vitamin D, vitamin B12, jod, selen i cink. Ovi nutrijenti igraju ključnu ulogu u održavanju zdravlja kostiju, podržavanju imunološkog sistema i održavanju optimalnih nivoa energije.

Istraživanja pokazuju da redovna konzumacija ribe i morskih plodova može smanjiti rizik od razvoja tipa 2 dijabetesa. Proteini i omega-3 masne kiseline doprinose boljoj regulaciji nivoa šećera u krvi.

U mesu ribe mogu se javiti različiti nepoželjni sastojci, često zbog zagađenja voda u kojima ribe žive. Neki od tih sastojaka uključuju:

Teški metale: ribe mogu akumulirati teške metale poput žive, olova, kadmijuma i arsena iz zagađenih voda. Ovi metali mogu izazvati ozbiljne zdravstvene probleme kod ljudi ako se konzumiraju u visokim količinama.

Ribe iz kontaminiranih voda mogu usvojiti različite hemikalije i zagađivače poput dioksina, poliklorovanih bifenila (PCB) i dihlor-diifenil-trihlormetana (DDT), koji mogu biti štetni po zdravlje. Osim navedenih hemikalija  morski organizmi, uključujući ribe, mogu sadržavati mikroplastike koje su prisutne u morima i okeanima. Ovi mikroskopski plastični fragmenti mogu se preneti na ljude konzumiranjem zagađene ribe.

Ribe mogu da nose i bakterije, viruse i toksine, posebno ako se nalaze u vodama koje su zagađene otpadom. Ovo može dovesti do trovanja hranom ako se riba konzumira sirova ili nedovoljno termički obrađena.

Ako se ribe gaje u ribnjacima, mogu biti izložene hormonima i antibioticima koji se koriste u svrhu poboljšanja rasta i sprečavanja bolesti. Ovi sastojci mogu ostati prisutni u mesu koje kasnije dospeva u organizam ljudi.

Da bi se smanjio rizik od izloženosti ovim nepoželjnim sastojcima, važno je birati ribu iz održivih izvora i redovno pratiti preporuke vezane za konzumiranje od strane lokalnih zdravstvenih i bezbednosnih agencija. Takođe, termička obrada ribe može pomoći u eliminaciji bakterija i smanjenju rizika od pojave nekih bolesti dok hemijske primese ostaju I nakon termičke obrade.

Kontrola kvaliteta ribe u Srbiji je ključni faktor koji utiče na poverenje potrošača. Nadležne institucije i organizacije trebaju sprovoditi rigorozne analize kako bi osigurale da riba na tržištu ispunjava sve propisane standarde. Ovo uključuje proveru nivoa zagađenja, prisustvo teških metala, bakterija i drugih potencijalno štetnih supstanci.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *