KAKO DA SUZBIJETE INSEKTE A DA NE KORISTITE HEMIJSKA SREDSTVA?

BIOTEHNIČKE MERE SUZBIJANJA PREDSTAVLJAJU NOVI TREND U ZAŠTITI BILJA

Ma koliko se vodile kampanje protiv upotrebe pesticida, činjenica je da je u svetu prisutan trend porasta upotrebe sredstava za zaštitu bilja. Ali i pored povećane upotrebe ima slučajeva gde se primenjuje i alternativna zaštita pri čemu se ne misli na organski tip proizvodnje.

Biotehničke mere zaštite su posle hemisjkih mera , drugi tip zaštite koji isključuje primenu pesticida. Ove mere zaštite dovode do sprečavanja ostavljanja potomstva kod insekata pomoću feromonskih klopki koje sadrže supstance koje zbunjuju mužjake i onemogućavaju recimo da pronađu ženke jabukinog smotavca pa izostaje oplodnja i razvoj nove generacije.

Ovaj postupak daje odlične rezultate u velikim izolovanim voćnjacima u koje neće doletati oplođene ženke.

Još jedan dobar efekat u meri suzbijanja insketa daju i mamci koji bojom i mirisom privlače štetne inskete i u tu svrhu se koriste lepljive ploče raznih boja a preporučuje se i upotreba biotehničkih ineskticida koji ometaju razvoj ili sprečavaju presvlačenje larvi određenih insekata.

Ove mere suzbijnja daju odlične rezultate u integralnoj proizvodnji koja je posle organske, jedna od najčešćih, gde je upotreba hemisjkih sredstava za zaštitu bilja svedena na minimum i prska se samo onda kada sve alternativne mere ne daju zadovoljavajuće rezultate.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *