PRAKTIČNI SAVETI ZA ČUVANJE SADNICA DO SADNJE

Posle vađenja iz rastila, lozne i voćne sadnice trebalo bi  što pre utrapiti, odnosno što manje ih izlagati uticaju sunca i vetra. Zimsko trapljenje se vrši na otvorenom, u pesku ili lakom peskovitom zemljištu.

Kod trapljenja voćnih sadnica zatrpavaju se korenov sistem i korenov vrat, a kod loznih kalemova pored korena, podloge i prva okca od lastara.

Preko zime sadnice u trapu mogu da napadnu zečevi, miševi i drugi glodari, i da im nanesu velike štete. Ako su trapovi van naselja, treba ih ograditi pletenom žicom, kako zečevi i glodari ne bi mogli da im priđu. Ako se sadnice trape u naseljenim mestima onda opasnost vreba od miševa, posebno ako su trapovi u blizini kuća, staja, kanala i vodotokova. U tom slučaju valja obavezno postaviti zamke za miševe i druge glodare.

Na niskim temperaturama sadnice ne bi trebalo vaditi iz trapa zbog izmrzavanja. Transportovanje sadnica u udaljene krajeve, najbolje je obavljati frigo vozilima koji sadnice štite od visokih temparatura, ali i od izmrzavanja. Pošto je takvih vozila još uvek nedovoljno, a transport njima skup, transport se obavlja u običnim kamionima ili kombi vozilima. Na niskim temperaturama, treba ih zaštititi od sušenja, izmrzavanja i povreda, na taj način što će se žile i korenov sistem obložiti vlažnom slamom, plevom ili piljevinom, a preko toga umotati plastična folija ili staviti u plastične džakove.

Kupujte isključivo zdravstveno isparvne sadnice koje imaju deklaraciju na karantinske bolesti i štetočine i sertifikat. Takav sadni materijal je bezvirusni i kvalitetan. To ćete postići samo ako kupujete kod registrovanih rasadnika koji imaju tradiciju i sve neophodne papire. Često se u praksi dešava da kupite recimo bele kalemove loze a da dobijete crne ili sortiment koji uopšte niste želeli da osnujete. Kada se to otkrije, često je kasno za reklmaciju a štete su izuzetno velike.

Kupci, amaterski voćari i vinogradari, često traže da im prodavci kupljene sadnice odmah pripreme za sadnju, tako što skrate koren i letorast kod voćnih sadnica, a kod loznih kalemova lastare i žile, što je sasvim pogrešno.

Po pravilu koren treba skraćivati neposredno pred sadnju u jamiće kako bi se sačuvala svežina. Kod loze lastar se skraćuje neposredno pred polaganje kalema u jamiće posle čega se pristupa sadnji kalema i zagrtanju ( pokriva se petnaestak centimetara rastresitom zemljom kako bi se zaštitio od sušenja). Kod zasađenih voćnih sadnica prekraćivanje letorasta, na visinu na koju se želi formirati kruna, treba obaviti tek na proleće pred kretanje vegetacije.


Najgore je ako se orezane sadnice, bez ikakve zaštite dugo nose u ruci ili tako nezaštićene stave u prikolicu ili na prtljažnik automobila, što se, nažalost, u praksi često dešava. Zato kada pođete u kupovinu sadnica sa sobom obavezno ponesite dovoljno plastičnih vreća kako biste kupljene sadnice adekvatno zaštitili.

Neposredno pred sadnju koren sadnica trebalo bi obavezno potopiti u sud sa vodom, kako bi se koren osvežio. Ako su i posle nekoliko sati provedenih u vodi žile na preseku tamno mrke boje, to je znak da je sadnica dosta prosušena ili čak suva, pa se ne preporučuje sadnja takvih sadnica. Kod prosušenih loznih kalemova, pored tamne boje na preseku žile su dosta krute i teško savitljive. Na preseku gde je lastar orezan boja je bledo zelena ili čak mrka, umesto jarko zelene boje kod svežih kalemova.

Bez obzira da li ste hobista ili profesionalac držite se ovih uputstava. Naravno greške su uvek moguće ali se na ovaj način one svede na najmanju moguću meru.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *