PROIZVODNJA KESTENA U SRBIJI. MALA PLANTAŽA A VELIKA DOBIT

Kesten postaje sve važnija kultura u poljoprivredi Srbije.

I ako još uvek ima malo plantaža, poslednjih nekoliko godina, raste interesovanje za proizvodnju kestena u Srbiji, jer poljoprivrednici prepoznaju kesten kao profitabilan izvor prihoda. Raznolikost klimatskih uslova u Srbiji pogoduje gajenju kestena u određenim regionima.

I ako kesten nije autohtono voće ima nekoliko sorti koje su se pokazale prilagodljivim za podneblje Srbije, maruna, ludovica, i carpatica, koje su poznate po dobrom prinosu i kvalitetu ploda.

Osnovna ulaganja u proizvodnji kestena uključuju  kvalitetno zemljište, pravilno đubrenje, sistem za navodnjavanje i primenu savremenih tehnika obrade zemljišta.

I ako zavise od mnogih faktora, prinosi se mogu kretati od nekoliko stotina kilograma do nekoliko tona po hektaru. Očekivane zarade variraju u skladu sa tržišnim cenama, ali mnogi poljoprivrednici vide kesten kao dugoročni investicioni projekat posebno što  kilogram kestena već nekoliko godina ima cenu koja ide od 500 do 700 dinara.

Kao i svaka biljna kultura i kesten je podložan napadu prouzrokovača bolesti I štetočina

Među najvažnijim bolestima su kraste kestena, bakterioze i pepelnica.

Zaštita podrazumeva redovno prskanje fungicidima tokom vegetacije, uklanjanje obolelih delova i održavanje optimalnih uslova za rast kako bi se smanjila osetljivost na bolesti. Pravilno vođenje zasada i praćenje stanja stabala ključni su koraci u očuvanju zdravlja kestena.

Posebna opasnost vreba usled napada različitih štetočina

  1. Lisni mineri (Cameraria ohridella): Larve ovog moljca hrane se tkivom lišća, stvarajući karakteristične mine ili hodnike. To može dovesti do defolijacije i smanjenja fotosinteze što direktno može da utiče na prinos.
  2. Kestenovaova muva (Dryocosmus kuriphilus): Ova vrsta ose polaže jaja ispod kore kestenovih grana. Larve se hrane tkivom, stvarajući izbočine ili gale. To može uzrokovati slabljenje i deformaciju grana.
  3. Kestenova stenica (Acanthosoma haemorrhoidale): Stenice se hrane sokom iz mladih plodova i izbojaka, što može dovesti do deformacija i gubitka plodova.
  4. Kestenova sovica (Cidula reliqua): Larve ove sovice hrane se lišćem kestena, što može dovesti do defolijacije i smanjenja vitalnosti biljaka.

Zaštita od ovih štetočina uključuje redovno praćenje brojnosti insekata i primenu insekticida u odgovarajuće vreme tokom vegetacije.

ZANIMLJIVOST

Kesten, bogat vlaknima, vitaminima (naročito C i B-skupinom) i mineralima poput gvožđa, magnezijuma i fosfora, predstavlja izuzetno hranljivu namirnicu. Osim toga, sadrži i antioksidanse koji podržavaju zdravlje srca i jačaju imunološki sistem. Kroz umerenu konzumaciju, kesten može doprineti balansiranom i nutritivno bogatom ishranom.

Integrisani pristup, koji uključuje biološku kontrolu i očuvanje prirodnih neprijatelja štetočina, takođe može biti efikasan u upravljanju ovim problemima.

Proizvodnja kestena u Srbiji predstavlja obećavajuću oblast poljoprivrede sa potencijalom za ekonomske dobitke.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *