TRIPSI U VOĆARSTVU

Tripsi su veoma sitni insekti koji su dobro poznati povrtarima, jer na povrću izazivaju štete, hraneći se sokovima biljaka. Međutim, odnedavno  su se pojavili i na voću, tačnije predstavljaju veliki problem na jabuci, breskvama i nektarinama naročito na sorti galdezi. Puno je voćara prijavilo ovaj problem, jer ne znaju šta da rade.

Ukoliko pričamo o tripsima u voćartsvu, postoje razlike kod pojave na breskvi i jabuci. Tripsi se javljaju na breskvama i nektarinama u vreme lučenja kada bivaju privučeni bojama. Na ovom tipu voća trips se samo hrani i kasnije odleti. Tokom hranjenja on sisa sokove biljaka na formiranim plodićima. Na mestu ubušivanja ostaju oštećenja u koje prodire vazduh i javlja se tzv beljenje ili „ silvering. ” Trips ima testerastu rilicu kojom buši plodiće kako bi se hranio. Na plodovima ostaju oštećenja u vidu belih krugova koji se šire. Ovo je odavno primećeno u Americi kao i da trips hoće da pređe i na jabuku što se dešava sada i kod nas. Pre nekoliko godina je iz Rusije u Srbiju vraćeno 12 kamiona breskve koja je imala oštećenja od tripsa.

Što se jabuke tiče, za razliku od breskve gde se samo hrani, na jabuci se trips i hrani i polaže jaja unutar ploda. Iz jaja se pile larvice koje se hrane unutar ploda pa dolazi do nekroze. Kao polsedica ishrane dolazi do formiranja deformisanih plodova jabuke.

Ovde bi podvukli da povedete računa ukoliko osiguravate prinos, jer ukoliko registruju pojavu tripsa, ne mogu da naplate osiguranje jer se prinos ne narušava već samo kvalitet.

Ono što sve najviše zanima jeste suzbijanje. Ali na žalost praktično suzbijanja i nema. Trips vrlo lako stvara otpornost na klasične insekticide jer se za njegovo suzbijanje mogu koristiti oni koji suzbijaju jabukinog smotavca. Preporuka je da se kombinuje naizmenično sa još najmanje dva preparata kako bi se sprečila pojava otpornosti tripsa.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *