BAKTERIOZE  PRETE DA UNIŠTE PAPRIKU

Kada je proizvodnja paprike u pitanju, pojava bolesti po tipu bakterija je najčešće teško izlečiva bolest, jer nema registrovanih baktericida koji se mogu primeniti u biljnoj proizvodnji.

Bakterija Xanthomonas campestris rado napada papriku i to naročito onu koja se gaji na otvorenom a posebno se javlja u uslovima kada je puno kiše i visoka vlažnosti vazduha. Bakterija pliva u kapljicama vode i nošena vetrom vrlo lako se raseje po celoj površini. Ukoliko se ne suzbije i izleči na vreme, vrlo je agresivna pa može da izazove i 100% gubitke, pa ne preostaje ništa drugo već zaoravanje.

Sorte koje se gaje na otvorenom ( demir kapija i slonovo uvo ) pogodne za industrijsku preradu su naročito osetljive na xanthomonas i ovo je najveći problem kod proizvodnje paprike posebno ukoliko se gaji na otvorenom tj. u polju.

Osim paprike bakterije napadaju i ostalo povrće kao pto su šargarepa, krastavac, paradajz, krompir itd…

Simptomi se javljaju na listovima ali i na plodovima. Orealna pegavost lista je tipičan simptom. Širi se zaraženim semneom kao i zalivanjem.

Osim konzumne xanthomonas campestris se može javiti i na začinskoj paprici koja se kod nas gaji na površini od oko 200 ha i izuzetno je osetljiva.

Što se suzbijan ja tiče, dobrih baktericida nema i nisui registrovani kod nas. Zadovoljavajuće efekte daje primena preparata na bazi bakra, pa u zavisnosti od kiše, trebalo bi prskati pre ili eventualno odmah nakon kiše. Bakterija ulazi kroz stome ( prirodni otvori na listu preko kojih se otpušta suvišna voda ) ili preko rana – povreda koje nastaju od grada ili od oštećenja od insekata.

Primena preparata na bazi bakra se obavlja uveče kada su cvetovi zatvoreni i efikansot primene je oko 50% i ne više što je naročito primećeneo ove godine usled čestih padavina pa nam je i cela proizvodnja paprike ugrožena.

Primena antibiotika nije dozvoljena.

I zanimljivost za kraj.

Često se može desiti da prilikom kupovine paprike koje birate sa gomile osetite neprijatan miris. On potiče upravo od te bakterije koja lagano izaziva truljenje tkiva i ako takvu papriku donseste kući i ostavite je u frižideru sa ostalim , naizgled zdravim, za par dana sve će vam se pretvoriti u kašu izuzetno neprijatnog mirisa. Zbog toga je najbolje ukoliko osetite miris da papriku odmah upotrebite.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *