JESENJA OBRADA ZEMLJIŠTA I ĐUBRENJE

Nakon žetve i uklanjanja žetvenih ostataka sa parcela, sledeći korak koji se preuzima tiče se pripreme zemljišta za jesenju setvu ozimih useva. Osnovno što bi svakako trebalo uraditi je analiza zemljišta ukoliko je niste obavili u nekom ranijem periodu.

Analiza zemljišta je zapravo pokazatelj zdravstvenog stanja zemljišta jer se na takav način može vrlo lako definisati sastav mikro i makroelemenata koji su od neophodnog značaja za pravilan i uspešan rast biljaka što  ukazuje kako da se  u naredne četiri godine  primenjuju mineralna đubriva.

Putem ovih analiza, svaki proizvođač upoznaje svoju parcelu i kontrolisano vrši ishranu gajenih biljaka, što se naravno višestruko vraća kroz veće prinose. Ne treba zaboraviti da se kontrolisanom i izbalansiranom mineralnom ishranom smanjuje zagađenje životne sredine. Ono što je važno istaći jeste da treba pokloniti pažnju pravilnom odabiru vrste i doze mineralnog hraniva po jedinici površine. Dobro izbalansirana mineralna ishrana osnovni je preduslov dobrih prinosa.Nakon dobijanja tih rezultata kreće se u obradu odnosno tzv jesnje oranje zemljišta a tu opet postoji nekoliko tipova obrade.

Konzervacijska  obrada,  podrazumeva primenu savremenih mašina za tu namenu. Te mašine su multifunkcijskog sistema, što znači da imaju radne organe za podrivanje, tanjiranje i paker-valjke. Sistem konzervacijske obrade zemljišta je važan jer može  da sačuva vlagu za nicanje, koja u vreme setve može biti deficitarna. Ove mašine su primenjive samo na velikim parcelama zato što njihove prohode na parceli treba ukrstiti, što na malim površinama nije moguće.

Redukovana obrada zemjišta putem tanjirača za tu namenu. Zahvaljuijući upotrebi tanjirača, proizvođaći skraćuju vreme obrade, ali zaboravljaju da tanjirače koje se sve češće viđaju na našim poljima ne spadaju u kategoriju teških oruđa. Kod redukovane pripreme se ne dobija pravilno uspostavljen vodno-vazdušni režim i biljke u ekstremnim uslovima kao što su suša ili prevelika vlažnost, nemaju mogućnost da se sopstvenim snagama nose sa tim nedaćama.

Plitko oranje  je i najbolje kao osnovna obrada zemljišta za setvu ozimih strnina. Posle plugova, dan ili dva nakon što se površinski sloj zemlje stabilizuje, treba upotrebiti setvospremače ili drljače sa rotorima da bi se finiširao setveni sloj. Setveni sloj treba pripremiti na dubini od 8-10 cm, ne dublje.

U slučaju suve jeseni, bolje je  sačekati kišu, pravilno pripremiti parcele i sejati  nego da po svaku cenu pripremu vršite tanjiračama.

Izbor je na vama pa ćete se u okviru svojih mogućnosti ( veličine parcela, raspoloživosti mehanizacije ) i uopšte afiniteta, odlučiti za onu meru koja je najbolja za vas a sve u cilju postizannja odličnih prinosa.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *