DA LI STE SPREMNI ZA  ORAH KOJI  DONOSI  PROFIT?

Proizvodnja oraha u Srbiji predstavlja izuzetno perspektivan poslovni poduhvat, ali zahteva strpljenje, temeljno planiranje i kvalitetnu agrotehniku. Orah (Juglans regia lat ) je voćna kultura koja se odlikuje dugim periodom do punog roda, obično se očekuje da prvi ozbiljniji prinosi počnu tek nakon 12-15 godina od sadnje. Ova činjenica zahteva posebne mere i uzgoj dodatnih useva kako bi se obezbedio prihod tokom čekanja na prinos oraha.

Realno, plantaža oraha u Srbiji skoro da i nema. Osnovni razlog tome je što se takav zasad podiže za pokolenja i naslednike pa mali broj poljoprivrednika ima i vremena i novca da čeka deceniju i više, kako bi počeo da ostvaruje profit.

Ali oni koji krenu u ovakvu investiciju trebaju da znaju neke osnovne stvari.

Prinos oraha je ključni aspekt koji privlači mnoge u ovu proizvodnju. Međutim, kako bi se uspešno prebrodilo vreme do punog roda, pravilno planiranje je neophodno. U tom periodu, mogu se gajiti brže rastuće voćne kulture poput malina, kupina, jabuka ili drugih voćaka koje donose brži prihod. U Srbiji se obično paralelno sa podizanjem zasada oraha podiže zasad kasjije. Ovo omogućava poljoprivrednicima da imaju stabilan izvor prihoda dok čekaju da orah postigne svoj pun potencijal.

Zemljište za orah je ključni faktor za uspeh. Orah preferira dobro drenirano i duboko zemljište, sa neutralnim pH vrednostima. Preporučuje se da se zemljište pre sadnje testira kako bi se osigurala optimalna pH vrednost i kvalitet. Pravilna priprema zemljišta i đubrenje su ključni koraci za obezbeđivanje zdravog i produktivnog oraha.

Agrotehnika oraha podrazumeva odgovarajuću sadnju, orezivanje, zaštitu od bolesti i štetočina, i pravilno navodnjavanje. Pravilna sadnja u skladu sa preporučenim razmakom i dubinom omogućava orahu da se razvija bez konkurencije drugih biljaka. Orezivanje je bitno kako bi se održavao pravilan oblik krošnje i podstakao rast. Zaštita od bolesti i štetočina je ključna za očuvanje biljaka, a redovno praćenje stanja i primena preventivnih mera su neophodni. Navodnjavanje treba prilagoditi vremenskim uslovima i potrebama biljaka.

Orah u Srbiji ima ogroman potencijal, kako u domaćem tako i u inostranom tržištu. Sve više ljudi prepoznaje zdravstvene benefite oraha i traži kvalitetne proizvode. Postoji mogućnost prodaje svežeg oraha, ali i prerađevina kao što su liker od oraha ili ulje.

Ključno je naglasiti da, iako orah počinje sa punim rodom tek nakon više godina, pravilnim planiranjem i agrotehnikom, može postati izuzetno isplativ. Uz kombinaciju bržerastućih sorti i adekvatnu tržišnu strategiju, možete obezbediti stabilan izvor prihoda dok čekate da orah donese punu korist. Ova dugoročna investicija može biti veoma isplativa i doprineti održivom razvoju poljoprivrede u Srbiji.

Na ovakav način bi sprečili uvoz oraha iz Bugarske, Rumunije i Turske.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *