KUKURUZNI PLAMENAC I MIKOTOKSINI

Kukuruz se u Srbiji gaji na preko 1 2000 000 ha ali  preti opasnost od velikih šteta od kukuruznog plamenca i kukuruzne sovice. Posebna opasnost vreba u uslovima sušnih godina kada ima malo padavina što je slučaj ove godine jer imamo velike količine padavina ali nepravilno raspoređene.


Kukuruzni plamenac, redovno ima 2 generacije godišnje, ali izuzetno može imati i treću generaciju.  Druga  i treća genercija se mogu  javiti i doleteti  sa drugih biljaka hraniteljki. Leptiri prve generacije izleću početkom juna i tokom jula. Tada se mogu registrovati na svetlosnom mamku. Ženke imaju i dopunsku ishranu i hrane se polenom   biljaka i piju vodu. Ovo je period koji traje nekoliko dana. Za vreme ishrane polno sazrevaju i počinju da se pare. Kada se spare, u periodu od oko 15 dana ženke polažu na naličje lišća kukuruza grupice jajnih legala, i polože između 20 do 40 jaja u obliku „crepova na krovu“. Ženka ukupno položi 100 do 200 jaja i živi još samo nekoliko dana posle polaganja jaja. Embrionalno razviće traje 5 do 7 dana kada nastaju gusenice koje se hrane na naličju lista i ubušuju  obično na meristemnom delu kolenca stabla ili u klip.

Prva generacija se razvija uglavnom na kukuruzu, a kada kukuruz očvrsne, samo manji deo populacije se razvija na njemu. Ostali deo populacije se razvija na paprici, paradajzu, konoplji, boraniji, a može se razvijati i na plodovima jabuka, ali i korovima.

Kukuruz ima miris  koji privlači ženke. Zavisno od faze razvića i intenziteta lučenja mirisa kukuruza, ženka će položiti ili neće položiti jaja. Između  hibrida kukurza postoje velike razlike u atraktivnosti za polaganje jaja, odnosno za ishranu plamenca. Koji će hibrid biti naseljen plamencom zavisi od mirisa, odnosno od procenta proteina. Najkvalitetniji će biti najnaseljeniji. Po brojnosti plamenca na nekom hibridu može se odrediti procent proteina u zrnu kukuruza.


Ako je biljka nežnija kao što je semenski kukuruz, plamenac će položiti više jajnih legala. Kukuruz šećerac ima najviše atraktivnih mirisa i on je bar 5 puta privlačniji za polaganje jaja od nekih drugih hibrida.

Na izmetu plamenca razvijaju se obično gljive koje proizvode mikotoksine posebno u sušnim godinama. Gusenice plamenca grickaju mladi kukuruz i stvaraju oštećenja na klipovima koja su otvorena mesta za prodor gljivice Aspergilus flavus koja je luči mikotoksine pa otuda i skraćeni naziv aflatoksini.

Zbog toga je veoma važno da se povede računa i obavi adekvatno suzbijanje plamenca.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *