GAJENJE VINOVE LOZE DRUGI DEO

Kakva zemljišta voli vinova loza?

Vinova loza spada u grupu biljaka koje uspešno mogu da se gaje na vrlo različitim tipovima zemljišta. Za razliku od drugih poljoprivrednih biljaka vinova loza se može, uz adekvatnu pripremu, uspešno gajiti i na dosta siromašnim zemljištima. I pored činjenice da nije veliki probirač u pogledu zemljišta, ipak zemljište mora zadovoljiti neke kriterijume koji su neophodni za uspešnu proizvodnju grožđa. Mehanički sastav zemljišta je od izuzetne važnosti za vinovu lozu. Najviše joj odgovaraju zemljišta krupnijih čestica sa dosta šljunka i kamena. Ovakva zemljišta su propusnija za vodu, lakše i brže se zagrevaju i imaju povoljniji vodni, vazdušni i toplotni režim.

U gajenju loze, najvažnije agrotehničke mere su: obrada zemljišta i njegovo održavanje u adekvatnom stanju. Đubrenje i ishrana vinove loze, navodnjavanje, zaštita  od bolesti i štetočina ali i  rezidba na zrelo i zeleno. Pored ovih mera u kompleks agrotehničkih mera spadaju i elementi sistema grejanja loze koji uključuju izbor položaja, pravac redova, raspored sadnje, uzgojni oblik čokota, rastojanje sadnje.


Dakle, ukoliko planirate podizanje zasada vinove loze, vodite računa o svim navedenim uslovima koje bi trebalo da ispunite. Srbija ima odlične klimatske uslove za razvoj vinogradarstva a samim tim i proizvodnje vina. Naša vina su na ceni u svetu ali se još uvek ona ne izvoze u količini koja bi nas stavila na kartu takozvane VIP zone vinogradara, jer primat još uvek drže Italija, Španija i Francuska. U poslednje vreme krenulo se sa razvojem vinartsva čak i u dalekoj Kini ali i Rusiji.

Sada je momenat da se i mi aktivno uključimo u ovu utakmicu, jer imamo sve šanse da osvojimo prvo mesto usled pre svega jako povoljnih klimatskih uslova koji su preduslov za uspešno gajenje vinove loze. Što pre krenemo pre ćemo se plasirati dobro. Naša susedna država Crna Gora je nedavno sprovela naučna istraživanja kada su otkrivene čak 64 autohtone sorte vinove loze. Poučeni tim saznanjem naučnici su započeli istraživanja i kod nas.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *