BUBAMARE KAO PREDATORI

Još iz vremena detinjstva bubamare su nam bile zanimljive pa smo ih rado lovili. U nekim kulturama smatraju se  simbolima sreće i ljubavi.

Nauka danas poznaje na desetine vrsta ovih insekata koji su po latinskoj klasifikaciji svrstane u porodicu tvrdokrilaca. ( Fam. Coccinellidae )

One su male bube, veličine  do 10 mm i obično su crvene ili žuto narandžaste sa crnim tačkama ili prugama.

Postoje i vrste koje su žute, smeđe ili crne boje.

Bubamare kao i mnogi drugi insekti spadaju u red korisnih ali ima i onih koje znaju da pričine značajne štete u poljoprivrednoj proizvodnji.

Ali ima nekoliko vrsta  bubamara koje su predatori i poznate su po svojoj korisnoj ulozi u suzbijanju štetočina naročito drugih insekata.

One imaju i ulogu u oprašivanju ali svakako  u manjoj mjeri od pčela ili leptira.

Interesantno je da nemaju sve bubamare isti broj crnih tačaka na leđima pa se baš po broju tih tačaka mogu razvrstati u korisne ili štetne.

Od korisnih koje vole da se hrane larvama biljnih vaši izdvajaju se dve. Obe su crvene boje i jedna ima dve crne tačke a druga ima pet crnih tačaka.

Hrane se osim vašima i grinjama i drugim štetočinama koje mogu oštetiti biljke, što ih čini posebnim saveznikom u borbi protiv štetočina.

Zbog toga bi trebalo uvek da se povede računa prilikom planiranja zaštite hemijskim sredstvima da se ima u vidu da hemijska zaštita nije selektivna i da uništava i korisne insekte.

Isto tako, zanimljivo je da se bubamare mogu koristiti u organskoj proizvodnji kao prirodni neprijateji ali da je priroda uredila tako da one nikada neće pojesti sve, već će ostaviti deo kolonije i za kasnije kako bi sebi i svom potomstvu obezbedile dovoljne količine hrane , pa s tim u vezi nikada kao predator neće potpuno rešiti problem vaši na listovima. Ali svakako će da smanji i da koliko toliko odbije veći napad vaši.

Još jedna bubamara koja je žuta i ima 22 tačke na leđima je recimo korisna u suzbijanju nekih gljivičnih prouzrokovača bolesti jer se hrani sporama gljiva.

Naravno kako ih ima na desetine različitih vrsta predatori su samo ove nabrojane a na žalost većina ih je štetna, ali ukoliko ih primetimo u prirodi trebalo bi da ih sačuvamo i ne uništavamo jer i ako ih ima malo, daju skroman doprinos u suzbijanju drugih štetnih insekata.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *