BOLESTI ŽITA

U Srbiji,dugo nije bila uobičajena zaštita strnih strnih žita od bolesti. Razlozi za to su u prvom redu suvlja klima i postojanje domaćih sorata, koje su tolerantne prema nekim gčjivičnim  bolestima. Uvođenjem novih, stranih sorata, počelo se i kod nas postavljati pitanje da li treba vršiti zaštitu strnih žita, a u prvom redu pšenice kao glavne kulture u ovoj grupi. Pojavu bolesti na žitima mahom izazivaju prouzrokovači koji su najčešće gljivice. Ima ih na desetine  i najčešće su to bolesti tipa pepelnice i rđe. Bez obzira o kakvoj se bolesti radi, njena pojava dovodi do odumiranja delova ili celog lista što dovodi do nemogućnosti normalnog obavljanja fotosinteze, a to povlači za sobom izvesno smanjenje prinosa. Ukoliko je gubitak prinosa veći od cene fungicidnog tertmana, zaštita od bolesti ima svoje opravdanje.

Evo kratkog osvrta na dve najčešće bolesti.

Pepelnica strnih žita , latinski naziv, Erysiphe graminis je najraširenije oboljenje ali najintenzivnije se razvija u regionima sa većom količinom padavina. Ukoliko dođe do pojave ove bolesti prosečni gubici prinosa pšenice iznose 5-10% dok su kod ječma duplo veći. Gubici prinosa nastaju kada pepelnica u vreme formiranja zrna zahvati gornju trećinu biljke, naročito list zastavičar i klas.

Za razvoj bolesti su važni temperaturni uslovi i vlažnost tokom marta i aprila. Toplo i suvo vreme u ovom periodu dovodi do intenziviranja rasta. Hemijsko suzbijanje pepelnice treba primenjivati samo u slučaju kada se proceni da će se zaraza proširiti i na gornju trećinu biljaka naročito list zastavičar i klas. Ove sezone imali smo baš takvo vreme sa obiljem padavina i velikom vlažnošću vazduha što je dovelo do masovne pojave ne samo pepelnice već i ostalih bolesti jer je mikoznim prouzrokovačima osnova vlaga i voda da bi spore mogle da klijaju i ostvare zarazu.

Siva pegavost lista pšenice Septoria tritici u našem regionu ,naročito u vlažnim godinama može masovno da se pojavi pogotovo na osetljivim genotipovima. Pri povoljnim uslovima, bolest može da se proširi sa donjih listova na gornje kada su gubici i najveći.. Posebno su gubici najveći ukoliko se bolest masovno pojavi pre klasanja biljke. Najčešći domaćini ovog parazita su pšenica dok ostala strna žita (tritikale, ječam i ovas ) napada ređe.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *